Gerçek ve Tüzel Kişilerin Taşınmaz Tasarrufları

Gerçek ve Tüzel Kişilerin Taşınmaz Tasarrufları

Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn

İnsan, maddi canlı bir varlığı olan gerçek kişidir. Gerçek kişiler hak edinebildiği gibi borç altına da girebilmektedir. Bu anlamda gerçek kişiler tapu işlemlerini de yapabilecektir

Gerçek kişi işlemlerini bizzat yapabileceği gibi temsilcisi aracılığı ile de yaptırabilir. Gerçek kişi ayni zamanda tüzel kişinin temsilcisi de olabilir.

Talep ne şekilde gelirse gelsin gerçek kişinin, tapu müdürlüğüne ibraz edeceği belgelerin başında, kimliği hakkında bilgi verecek bir belgenin ibrazı gerekmektedir.

Gerçek kişinin kimlik tespitine esas belgeler Tapu işlemlerinde kimlik tespitine ilişkin olarak aşağıdaki belgeleri tapu müdürlüğüne vereceklerdir.

(1)  Nüfus cüzdanı

TBMM tarafından verilen kimlik belgesi (milletvekilleri, yasama organı eski üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlara verilmektedir)
Baro tarafından verilen avukatlık kimlik belgesi Kimlik tespitine ilişkin tapu müdürlüğüne verilecek söz konusu belgelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve fotoğraf yer alacaktır. ibraz edilen kimlik belgeleri ile tescile esas belgelerde yer alan nüfus bilgileri karşılaştırılarak, istemde bulunan ile hak sahibinin ayni kişi olup olmadığı tapu müdürlüğünce tespit edilecektir.

(2) Söz konusu belgeler dışında, oto ehliyetnamesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartları gibi belgeler.

TC kimlik numarasını taşıma bile, tapu müdürlüklerin de işleme kabul edilmemektedir. Kimlik tespitinde kabul edilebilecek diğer belgeleri belirlemeye Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Tapu müdürlüğü mevcut kayıtlarla ibraz edilen kimlik belgesinin karşılaştınlmasında uyumsuzluk tespit eder veya hak sahipliğinin tespitinde tereddüt ederse, ilgililerden yeni belge ve bilgi isteyebileceği gibi nüfus müdürlügündeni kayıtları sorgulatıp yazışmada yapabilecektir.

Yaşı küçüklere ait işlemlerde, yaşı küçüğe ait nüfus cüzdanı aynca ibraz edilecektir. Vekaleten temsil halinde, tapu müdürlüğünce aynen hak sahipliği tespitine ilişkin bir tereddüt olmaması halinde, vekalet verenin kimlik belgesine ihtiyaç olmayıp, vekilin kimlik belgesinin ibrazı yeterli olacaktır.